Tina Herelova - freelance footwear / shoe and soles designer / dizajnér obuviNEW WEB - Tina Herelova - freelance footwear / shoe and soles designer / dizajnér obuvi

Tina Herelova - freelance footwear / shoe and soles designer / dizajnér obuvi
next prev

welcome

on my website. I am freelance footwear designer Tina Herelova - DESIGN, based in Slovakia. It offers shoe and shoecomponent designs. I cooperate with renowned clients from EU, for those whom I produce exclusive hand drawn sketches with PC post production designs. My visual and technical expertise in shoe design dates back seventeen years. This long term experience helps me to bring actual vision and professional approach to my work.

vitajte

na mojej webstránke. Som nezávislá dizajnérka obuvi Tina Herelova - DESIGN, so sídlom na Slovensku. Zaoberám sa dizajnom obuvi a obuvníckych komponentov. Spolupracujem s renomovanými EU klientmi, pre ktorých produkujem výlučne ručne kreslené návrhy s postprodukciou na PC. V obore dizajnu obuvi sa intenzívne pohybujem vyše sedemnásť rokov, čo mi do mojej práce pomáha prinášať najaktuálnejšie vízie a profesionálny prístup.