Tina Herelova - freelance footwear / shoe and soles designer / dizajnér obuviNEW WEB - Tina Herelova - freelance footwear / shoe and soles designer / dizajnér obuvi

Tina Herelova - freelance footwear / shoe and soles designer / dizajnér obuvi

about me

 • Born in 1981 in Partizanske, Slovakia (city-established by worldwide known shoe producer Tomas Bata)
 • Education: High School of Partizanske, Department: Design and modeling of footwear and fashion accessories
 • Fellowship on Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic - design and modeling course (Instructed  by German shoe designer Bruno Dannenmann)
 • During the study-working closely with Jan Pivečka Foundation, combined with various competitions, surveys and workshops in the footwear design.
 • Various awards (see below) in SVK, CZK, GER
 • I participate at footwear fairs and exhibitions: Lineapelle-Bologna, Expo Riva Schuh, Micam-Milano, GDS-Düsseldorf, Kabo Styl-Brno.
 • Language : Slovak, German (aktiv), English (passive)

o mne

 • Narodená v roku 1981 v Partizánskom, Slovensko (mesto založené známym obuvníkom T. Baťom)
 • Vzdelanie: Stredná Priemyselná Škola Partizánske, umelecký odbor: Navrhovanie a modelovanie obuvi a módnych doplnkov
 • Stáž na VŠ Tomáše Bati v Zlíne, Česká Republika - kurz dizajnu a modelovania obuvi (pod vedením nemeckého modelára obuvi Pána Bruna Dannenmanna)
 • Počas štúdia - úzka spolupráca s Nadáciou Jána Pivečky, spojená s rôznymi súťažami, štatistickými prieskumami a workshopmi v oblasti dizajnu obuvi.
 • Rôzne ocenenia (viď nižšie) na súťažiach v SK, CZ, DE
 • Pravidelne sa zúčastňujem obuvníckych veľtrhov a výstav: Lineapelle-Bologna, Expo Riva Schuh, Micam-Milano, GDS-Düsseldorf, Kabo Styl-Brno.
 • Komunikácia: nemecky (aktívne), anglicky (pasívne) 

awards

During my studies, but also as a graduate school, I worked closely with the Jan Pivecka Foundation and Bata a.s. Zlin. I took part in various shoe design competitions in Slovakia, Czech republic and Germany.

ocenenia

Počas štúdia i ako absolventka školy som spolupracovala s Nadáciou Jána Pivečky (Nadace Jána Pivečky a Baťa a.s.Zlín). Zúčastnila som sa rôznych súťaží v oblasti dizajnu obuvi na Slovensku, v Čechách a Nemecku.