Tina Herelova - freelance footwear / shoe and soles designer / dizajnér obuviNEW WEB - Tina Herelova - freelance footwear / shoe and soles designer / dizajnér obuvi

Tina Herelova - freelance footwear / shoe and soles designer / dizajnér obuvi

Small review of my shoes and footwear components (soles) design references, which include: women, men, children, walking, sports, social, but especially comfortable and marketable shoes. Complete currently collections consists of a coherent groups with a given concept, which are supplied with sufficient trends advance.

Ponúkam malý prehľad mojich dizajn referencií obuvi a komponentov (podošvy) ktoré obsahujú: dámsku, pánsku, detskú, vychádzkovú, športovú, spoločenskú a hlavne komfortnú a predajnú obuv. Kompletné aktuálne kolekcie tvoria ucelené skupiny s určeným konceptom, ktoré sú dodávané s patričným trendovým predstihom.

women shoes

dámske topánky

men shoes

pánske topánky

children shoes

detské topánky

redesign shoes

redizajn topánok

soles design

návrhy podošiev

clients

During my 10 years practice in companies such as: Imperator, Hitop and Schatzle I acquired enough experience and has undergone the complete production of shoes. Between my current clients among mainly German companies, with whom I have worked intensively in the past and thus got to know their market and the end customer. Nowadays I cooperate closely with the company John Shoe Components, for which clients (see below) I develop complete sole / shoe designs.

klienti

Počas mojej 10 ročnej praxe vo firmách ako : Imperátor, Hitop a Schätzle som nadobudla dostatok obuvníckych skúseností a prešla si kompletnou výrobou topánok. Medzi mojich súčasných klientov patria prevažne nemecké firmy, s ktorými som už aj v minulosti intenzívne spolupracovala a tým spoznala aj ich trh a konečného zákazníka. Momentálne napríklad úzko spolupracujem s nemeckou firmou John Shoe Components, pre ktorej klientov (dolu uvedení) vytváram kompletné návrhy podošiev i obuvi .