Tina Herelova - freelance footwear / shoe and soles designer / dizajnér obuviNEW WEB - Tina Herelova - freelance footwear / shoe and soles designer / dizajnér obuvi

Tina Herelova - freelance footwear / shoe and soles designer / dizajnér obuvi

service

 • Shoe design (various kinds)
 • Sole design
 • Comlete shoe collections
 • Designs uppers on already existing soles and hoofs
 • Redesign of existing models
 • Design of printings on leather, textile and other
 • Integration of existing materials (textures) to the draft
 • Material solution of footwear (leather, textile ...)
 • Designs of footwear components and accessories
 • Consulting of manufactured prototypes
 • Graphic design, design/redesign of logo, printings/pattern, needleworks, labels...

 

All the designs are hand drawn with PC post-production. With due regard to the technological and production capabilities, selling options and adaptation of each mark and market.

služby

 • Návrhy obuvi (rôznych druhov)
 • Návrhy podošiev
 • Kompletné kolekcie obuvi
 • Návrhy zvrškov už k existujúcim podošvám a kopytám
 • Redizajn existujúcich modelov
 • Návrhy potlače usňových, textilných a iných materiálov
 • Integrovanie existujúcich materiálov (textúr) do návrhu
 • Materiálové riešenie obuvi (useň, textil...)
 • Dizajn komponentov a doplnkov obuvi
 • Konzultácie a poradenstvo pri výrobe prototypov
 • Grafický dizajn, dizajn/redizajn loga, rôzne potlače, výšivky, etikety a podobne ...

 

Všetky návrhy sú kreslené ručne s postprodukciou na PC s prihliadaním na technologické a výrobné možnosti, predajnosť a prispôsobenie danej značke a trhu.